Ceny jsou pouze orientační a závislé na vzdálenosti, ale pro příklad uvádím náhledy za běžné situace v blízkém okolí:

Otevření zabouchnutých dveří - 700,- Kč

Extrakce zalomenéno klíče v zámkové vložce - 650,- Kč

Seřízení dveřního zavírače - 500,- Kč

Montáž a nastavení dveřního zavírače - 1 000,- Kč

Montáž samozamykacího zámku - 3 000 až 4 000 Kč